Kompagniskabspraksis med 2 læger

1 lægevikar
2 Konsultationssygeplejersker
2 Sekretær

Uddannelses-læger på forskellige niveauer efter afsluttet
embedseksamen.

Medicinstuderende

Handicapvenligt toilet
Elevator

Gode P-forhold:
Museumspladsen

Gadeparkering i Nørregade, hvor der også er 2 handicap P-pladser

Parkering i gården til lægehuset med indgang fra Norgesgade. 3
pladser, (se P-skiltene for betingelser).